หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 เมษายน 2560 16:36
ตัวย่อหุ้น IRPC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด 5.60
เปลี่ยนแปลง +0.15 %เปลี่ยนแปลง 2.75%

ปฏิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +
  • 4 เมษายน 2560 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
  • 23 - 26 มีนาคม 2560 กิจกรรมอื่นๆ SET in the City 2017
    เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ Royal Paragon Hall

ราคาน้ำมัน