หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35
ตัวย่อหุ้น IRPC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด 5.20
เปลี่ยนแปลง -0.05 %เปลี่ยนแปลง -0.95%

ปฏิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +
  • 4 เมษายน 2560 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
  • 2 มีนาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559
    เวลา 11.20-12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน