ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์


ชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ saknarin@aira.co.th
บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณนพพร ฉายแก้ว nopporn.ch@applewealthsecurities.com
บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ nalinrat@asiaplus.co.th
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย vajiralux.sa@asiawealth.co.th
บล. เอเอสแอล จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช benjaphol@aslsecurities.com
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณสุพพตา ศรีสุข suppata@bualuang.co.th
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณดุลเดช บิค Duladeth.Bik@th.nomura.com
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.ch@cgs-cimb,com
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิช yossavee.suttikulpanich@citi.com.
บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา narongpand.lisahapanya@clsa.com
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์ paworamon.suvarnatemee@credit-suisse.com
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) คุณนันทิกา เวียงเพิ่ม nantikaw@th.dbs.com
บล. ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล wattana.punyawattanakul@db.com
บล. ฟินันเซียไซรัส จำกัด คุณธนพันธ์ ศิริกุล thanaphat.s@fnsyrus.com
บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสุวัฒน์ สินสาฎก suwat.sin@fssia.com
บล. โกลเบล็ก จำกัด คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ nuttawut@globlex.co.th
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณจักรพงศ์ เชวงศรี  jakapong.c@kasikornsecurities.com
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ kaweewitt@kgi.co.th
บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด คุณพัชริน เกษมอานันทนะ patcharink@ktzmico.com
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอธิภู วิศวเวช athipu.v@ktbst.co.th
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)  คุณมุกดา ห่มม่วง Mookda.Ho@lhsec.co.th
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ yupapan.polpornprasert@macquarie.com
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย sutthichai.k@maybank-ke.co.th
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณคมสัน สุขสำราญ komsun@phatrasecurities.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณนารี อภิเศวตกานต์ nareea@phillip.co.th.
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอธิศ สิริพันธุ์ athids@phillip.co.th. 
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) คุณกรรณิกา สยามวาลา kannika.si@rhbgroup.com
บล. เอสซีบี จำกัด คุณชัยพัชร ธนวัฒโน chaipat.thanawattano@scb.co.th
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณจักร เรืองสินภิญญ chak.reu@thanachartsec.co.th
บล. ทรีนีตี้ จำกัด คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ ekkarin@trinitythai.com
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล piyanan.panichkul@ubs.com
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอาศิส ภมรานนท์ arsit@uobkayhian.co.th
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณธนพร วิศรุตพงษ์ tanaporn@uobkayhian.co.th
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล parinth.n@yuanta.co.th