ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์


ชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์ saknarin@aira.co.th
บล. แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณนพพร ฉายแก้ว nopporn.ch@applewealthsecurities.com
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย vajiralux.sa@asiawealth.co.th
บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ nalinrat@asiaplus.co.th
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณธนัทเทพ จันทรกานต์ thanatthep.c@bualuang.co.th
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุวัฒน์ สินสาฎก suwat.si@cimb.com
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย)  จำกัด คุณณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา narongpand.lisahapanya@clsa.com
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์ paworamon.suvarnatemee@credit-suisse.com
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณดุลเดช บิค Duladeth.Bik@th.nomura.com
บล.ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล wattana.punyawattanakul@db.com
บล. โกลเบล็ก จำกัด คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ nuttawut@globlex.co.th
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณจักรพงศ์ เชวงศรี jakapong.c@kasikornsecuri
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ kaweewitt@kgi.co.th
บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล. เคที ซิมิโก้ จำกัด คุณพัชริน เกษมอานันทนะ patcharink@ktzmico.com
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด อธิภู วิศวเวช athipu.v@ktbst.co.th
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) คุณมุกดา ห่มม่วง Mookda.Ho@lhsec.co.th
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ yupapan.polpornprasert@macquarie.com
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย sutthichai.k@maybank-ke.co.th
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณคมสัน สุขสำราญ komsun@phatrasecurities.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณนารี อภิเศวตกานต์ nareea@phillip.co.th
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอธิศ สิริพันธุ์ athids@phillip.co.th
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) คุณกรรณิกา สยามวาลา kannika.si@rhbgroup.com
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) พัทธดนย์ บุนนาค pattadol.bun@thanachartsec.co.th
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณจักร เรืองสินภิญญ chak.reu@thanachartsec.co.th
บล. ทรีนีตี้ จำกัด คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ ekkarin@trinitythai.com
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล piyanan.panichkul@ubs.com
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอาศิส ภมรานนท์ arsit@uobkayhian.co.th
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล parinth.n@yuanta.co.th
บล. เอเอสแอล จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช benjaphol@aslsecurities.com
บล. เอสซีบี จำกัด คุณชัยพัชร ธนวัฒโน chaipat.thanawattano@scb.co.th