ข้อมูลทางการเงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ

Agency อันดับความน่าเชื่อถือ Outlook อัพเดทล่าสุด
Moody's
*Senior Unsecured Ba1 Stable มีนาคม 2559
Standard & Poor's
*Long-Term Corporate Credit Rating BB+ Stable พฤษภาคม 2559
Fitch
*Senior Unsecured Debentures, National Long-Term rating A-(tha) Stable กุมภาพันธ์ 2560
*National Short-Term rating F2(tha)