ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

สำหรับปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 678 KB
สำหรับปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2560 912 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 400 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 694 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 163 KB
สำหรับปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2559 306 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 173 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 174 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 156 KB
สำหรับปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2558 299 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 178 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 171 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 158 KB
สำหรับปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2557 315 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 186 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 176 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 165 KB
สำหรับปี 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2556 311 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 188 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 182 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 157 KB
สำหรับปี 2555 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2555 284 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 186 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 174 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 155 KB
สำหรับปี 2554 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2554 274 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 188 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 178 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 156 KB
สำหรับปี 2553 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2553 267 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 167 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 159 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 148 KB
สำหรับปี 2552 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2552 251 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 175 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 162 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 140 KB
สำหรับปี 2551 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2551 261 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 134 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 133 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 120 KB
สำหรับปี 2550 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2550 360 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 609 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 274 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 233 KB
สำหรับปี 2549 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2549 111 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 197 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 210 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 143 KB
สำหรับปี 2548 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2548 560 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 187 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 272 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 240 KB
สำหรับปี 2547 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2547 305 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 201 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 190 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 184 KB
สำหรับปี 2546 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2546 215 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 189 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 163 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 167 KB
สำหรับปี 2545 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2545 183 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 170 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 141 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 146 KB
สำหรับปี 2544 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2544 204 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 3 124 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 2 169 KB
งบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 114 KB