ข้อมูลทางการเงิน

แบบ 56-1

แบบ 56-1 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 ประจำปี 2560 5.36 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2559 6.32 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2558 8.96 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2557 4.41 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2556 2.13 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2555 1.69 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2554 1.09 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2553 1.17 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2552 1.43 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2551 2.55 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2550 1003 KB
แบบ 56-1 ประจำปี 2549 2.30 MB
แบบ 56-1 ประจำปี 2548 492 KB
แบบ 56-1 ประจำปี 2547 515 KB