หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มีนาคม 2561 14:22
ตัวย่อหุ้น IRPC สกุลเงิน THB ราคาล่าสุด 7.60
เปลี่ยนแปลง +0.05 %เปลี่ยนแปลง 0.66%

ปฏิทินนักลงทุน

เพิ่มเติม +
  • 4 เมษายน 2561 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
  • 7 มีนาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2560
    เวลา 10:10 - 11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560

ราคาน้ำมัน