ตัวย่อหุ้น: IRPC
ราคาล่าสุด:
5.10
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 70,987,600
เปลี่ยนแปลง:  -0.10
% เปลี่ยนแปลง:  -1.92%
ราคาเฉลี่ย: 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.10 - 5.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.60 - 5.70
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2560 16:39