ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 521 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 485 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 444 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 457 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 336 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 373 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 1.04 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 5.50 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 2.16 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 3.04 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 164 KB