กิจกรรมผู้ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการปี 2556

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2556

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้น จำนวนกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ไออาร์พีซี สักการะศาลเจ้าทะเลทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนและจับจ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ การดำเนินงานด้าน CSR และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท โดยมี คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ IRPC Sport Complex จ.ระยอง