เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2561 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561 16 สิงหาคม 2561 2.80 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561 09 พฤษภาคม 2561 2.90 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2561 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561 24 สิงหาคม 2561 2.29 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561 17 พฤษภาคม 2561 2.13 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2560 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2560 19 กุมภาพันธ์ 2561 3.27 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 09 พฤศจิกายน 2560 3.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560 11 สิงหาคม 2560 2.61 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560 12 พฤษภาคม 2560 2.13 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2560 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560 07 มีนาคม 2561 2.08 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560 21 พฤศจิกายน 2560 1.70 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 24 สิงหาคม 2560 4.10 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560 16 พฤษภาคม 2560 1.81 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559 23 กุมภาพันธ์ 2560 3.92 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559 15 พฤศจิกายน 2559 3.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 11 สิงหาคม 2559 2.98 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 13 พฤษภาคม 2559 2.97 MB
Knowledge Sharing สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559' 15 พฤศจิกายน 2559 7.29 MB
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559' 06 มิถุนายน 2559 3.09 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 02 มีนาคม 2560 3.99 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559 18 พฤศจิกายน 2559 8.47 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559 23 สิงหาคม 2559 3.25 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559 17 พฤษภาคม 2559 2.99 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 543 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559' 15 พฤศจิกายน 2559 7.29 MB
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559' 06 มิถุนายน 2559 3.09 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559 23 กุมภาพันธ์ 2560 3.92 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559 15 พฤศจิกายน 2559 3.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 11 สิงหาคม 2559 2.98 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 13 พฤษภาคม 2559 2.97 MB
Knowledge Sharing สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559' 15 พฤศจิกายน 2559 7.29 MB
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559' 06 มิถุนายน 2559 3.09 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 02 มีนาคม 2560 3.99 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559 18 พฤศจิกายน 2559 8.47 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559 23 สิงหาคม 2559 3.25 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559 17 พฤษภาคม 2559 2.99 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 543 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559' 15 พฤศจิกายน 2559 7.29 MB
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559' 06 มิถุนายน 2559 3.09 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559 23 กุมภาพันธ์ 2560 3.92 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559 15 พฤศจิกายน 2559 3.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559 11 สิงหาคม 2559 2.98 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 13 พฤษภาคม 2559 2.97 MB
Knowledge Sharing สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559' 15 พฤศจิกายน 2559 7.29 MB
Knowledge Sharing Innovation 'ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559' 06 มิถุนายน 2559 3.09 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2559 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 02 มีนาคม 2560 3.99 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559 18 พฤศจิกายน 2559 8.47 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559 23 สิงหาคม 2559 3.25 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559 17 พฤษภาคม 2559 2.99 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2558 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2558 18 กุมภาพันธ์ 2559 3.92 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558 13 พฤศจิกายน 2558 5.60 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558 14 สิงหาคม 2558 3.24 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 15 พฤษภาคม 2558 2.73 MB
KM : Propylene Market สำหรับปี 2558 อัพเดท ดาวน์โหลด
Propylene Market Analyst 15 พฤษภาคม 2558 2.84 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2558 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558 03 มีนาคม 2559 4.53 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558 16 ธันวาคม 2558 5.13 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558 19 สิงหาคม 2558 3.16 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558 25 พฤษภาคม 2558 2.80 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2557 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557 17 กุมภาพันธ์ 2558 2.97 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 17 พฤศจิกายน 2557 3.23 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 14 สิงหาคม 2557 2.96 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 14 พฤษภาคม 2557 2.46 MB
Knowledge Sharing สำหรับปี 2557 อัพเดท ดาวน์โหลด
Knowledge Sharing "PP & PPC Markets" 17 กุมภาพันธ์ 2558 7.08 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2557 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557 26 กุมภาพันธ์ 2558 2.92 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557 20 สิงหาคม 2557 2.69 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2556 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556 28 กุมภาพันธ์ 2557 3.82 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 12 พฤศจิกายน 2556 3.64 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 21 สิงหาคม 2556 3.15 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 15 พฤษภาคม 2556 2.96 MB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับปี 2556 อัพเดท ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2556 05 มีนาคม 2557 4.57 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2555 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555 01 มีนาคม 2556 3.12 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555 15 พฤศจิกายน 2555 1.86 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555 30 กรกฎาคม 2555 3.21 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555 10 พฤษภาคม 2555 5.18 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2554 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554 23 กุมภาพันธ์ 2555 5.52 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554 06 ธันวาคม 2554 4.17 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554 05 สิงหาคม 2554 4.25 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554 10 พฤษภาคม 2554 4.46 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2553 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553 01 มีนาคม 2554 2.56 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553 15 พฤศจิกายน 2553 1.72 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553 06 สิงหาคม 2553 4.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553 30 เมษายน 2553 2.59 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2552 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2552 24 กุมภาพันธ์ 2553 3.89 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2552 13 พฤศจิกายน 2552 1.16 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2552 14 สิงหาคม 2552 1.04 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2552 19 พฤษภาคม 2552 1.22 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2551 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2551 03 มีนาคม 2552 1.15 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2551 19 พฤศจิกายน 2551 1.11 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2551 19 สิงหาคม 2551 575 KB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2551 16 พฤษภาคม 2551 1.27 MB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2550 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2550 03 มีนาคม 2551 801 KB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2550 16 พฤศจิกายน 2550 593 KB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2550 17 สิงหาคม 2550 567 KB
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2550 09 พฤษภาคม 2550 505 KB
ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2549 อัพเดท ดาวน์โหลด
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2549 01 มีนาคม 2550 714 KB