เอกสารนำเสนอ

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
04 เมษายน 2560
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01 เมษายน 2559
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
03 เมษายน 2558
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
09 เมษายน 2557
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
05 เมษายน 2556
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
05 เมษายน 2555
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
05 เมษายน 2554
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
08 เมษายน 2553
คลิกที่นี่เพื่อชม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
08 พฤษภาคม 2552
คลิกที่นี่เพื่อชม