เอกสารนำเสนอ

วีดีโองานประชุมนักวิเคราะห์

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2561
12 พฤศจิกายน 2561
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2561
16 สิงหาคม 2561
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561
09 พฤษภาคม 2561
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2560
19 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560
09 พฤศจิกายน 2560
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560
11 สิงหาคม 2560
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560
12 พฤษภาคม 2560
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2559
23 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2559
15 พฤศจิกายน 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559
11 สิงหาคม 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559
13 พฤษภาคม 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2558
18 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
13 พฤศจิกายน 2558
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558
14 สิงหาคม 2558
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
15 พฤษภาคม 2558
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557
17 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
17 พฤศจิกายน 2557
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557
19 สิงหาคม 2557
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557
14 พฤษภาคม 2557
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2556
27 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556
12 พฤศจิกายน 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556
21 สิงหาคม 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556
15 พฤษภาคม 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2555
01 มีนาคม 2556
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
14 พฤศจิกายน 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555
30 กรกฎาคม 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555
10 พฤษภาคม 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2554
23 กุมภาพันธ์ 2555
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554
02 ธันวาคม 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554
04 สิงหาคม 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554
09 พฤษภาคม 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2553
01 มีนาคม 2554
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส3/2553
15 พฤศจิกายน 2553
ประชุมนักวิเคราะห์ 2552
03 มีนาคม 2552
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส2/2551
19 สิงหาคม 2551